UiT In Lokeren

Dienst Inburgering : trajectbegeleider

Naam :

Dienst Inburgering : trajectbegeleider

Adres :

Groentemarkt 1
9160 Lokeren

Telefoon :

09 321 86 15 Nikolaas De Cock

Fax :

09 321 86 35

E-mail :

nikolaas.decock@oostvlaanderen.inburgering.be

Website:

www.oostvlaanderen.inburgering.be

Bereikbaarheid :

tijdens de openingsuren van het stadhuis kan u een afspraak maken

Bereikbaarheid

Openingsuren :
permanenties op dinsdag van 13.30u tot 18.30u en op woensdag van 9.00u tot 11.30u
Voor een afspraak of een gesprek (met of zonder een tolk) graag een seintje vooraf.

Beknopte taakomschrijving :

Inschrijven en begeleiden van inburgeraars tijdens hun inburgeringtraject dat bestaat uit een cursus Nederlands, Maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie.


Doelgroep :

U hebt het recht om een inburgeringstraject te volgen als u:

een vreemdeling bent
- ingeschreven in een Vlaamse of Brusselse gemeente
- met de bedoeling om lange tijd in België te blijven wonen

of een Belg
- die woont in Vlaanderen of Brussel maar in het buitenland geboren is
- van wie minstens één van de ouders in het buitenland geboren is

Als u bovendien een nieuwkomer bent of bedienaar van een erkende eredienst, bent u misschien zelfs verplicht tot inburgering. In dat geval ontvangt u een uitnodiging per aangetekende brief. Maak gerust een afspraak met een van onze medewerkers om na te gaan of u tot de (verplichte) doelgroep van inburgering behoort.

Het inburgeringstraject is bedoeld voor wie 18 jaar is of ouder. Maar ook minderjarige anderstalige nieuwkomers kunnen bij ons terecht. Wij helpen hen om een geschikte school te vinden.

Doelstelling :

De zelfredzaamheid van de anderstalige nieuwkomers verhogen door een basiscursus Nederlands, Maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie aan te bieden.

Erkend door :

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling welzijnsbeleid en de cel inburgering.

Financiële regeling :

gratis

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04