UiT In Lokeren

Wonen

Wonen

De rubrieknaam verklapt al waarvoor u hier terecht kan: alles wat ook maar op de een of andere manier met wonen op het Lokerse grondgebied te maken heeft. Van het onthaal van anderstalige nieuwkomers, over belastingen tot bouwvergunningen en huisvuilophaling.

Bekendmaking van de ontheffing van de plan-MER-plicht voor het RUP Bergendries-Ueberg.

Het stadsbestuur heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bergendries-Ueberg. Daarvoor werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht.

De dienst Milieueffectrapportage oordeelde op 30/01/2014 dat het plan geen aanleiding geeft tot negatieve gevolgen voor het milieu en dat het opstellen van een plan-MER niet nodig is.

>>> Meer info

Bekendmakingen RUP's

De deputatie heeft het gemeenteliik Ruimtelijke Uitvoeringsplan Bergendries-Vredegerecht goedgekeurd bij besluit dd. 07/11/2013.

Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 12/12/2013. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het BS.

>>> Meer info

RUP Slachthuis

De stad Lokeren werkt momenteel aan een voorontwerp RUP om de herbestemming van het Slachthuis gelegen langs de Oude Bruglaan mogelijk te maken.

Er wordt benadrukt dat het om een voorontwerp gaat.

De voorontwerp documenten kunnen geraadpleegd worden via de RUP's

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | webredacteur: giovanni.van.avermaet@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04