UiT In Lokeren

Wonen

Wonen

De rubrieknaam verklapt al waarvoor u hier terecht kan: alles wat ook maar op de een of andere manier met wonen op het Lokerse grondgebied te maken heeft. Van het onthaal van anderstalige nieuwkomers, over belastingen tot bouwvergunningen en huisvuilophaling.

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Onteigeningsplan bij hoogdringendheid voor E17/4

De gemeenteraad stelde in zitting dd. 23/06/2014 het ontwerp Onteigeningsplan bij Hoogdringendheid voor E17/4 voorlopig vast.

Er vond een openbaar onderzoek plaats van 04/07/2014 -18/07/2014.

Er werd tevens een infovergadering georganiseerd op 02/07/2014 om
19u30 in de Ontmoetingsruimte van het stadhuis.

De gemeenteraad stelde het onteigeningsplan bij hoogdringendheid definitief vast dd. 01/09/2014.

Het dossier wordt verder verwerkt.

Bekendmaking Openbaar onderzoek RUP's

De gemeenteraad stelde in zitting van 20 oktober 2014 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuis voorlopig vast. Er vindt een openbaar onderzoek plaats van 24/11/2014- 22/01/2015. 


De gemeenteraad stelde in zitting van 20 oktober 2014 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Bergendries-Ueberg voorlopig vast. Er vindt een openbaar onderzoek plaats van 24/11/2014 - 22/01/2015.

>>> Meer info over deze RUP's.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04