UiT In Lokeren

Wonen

De rubrieknaam verklapt al waarvoor u hier terecht kan: alles wat ook maar op de een of andere manier met wonen op het Lokerse grondgebied te maken heeft. Van het onthaal van anderstalige nieuwkomers, over belastingen tot bouwvergunningen en huisvuilophaling.

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Onteigeningsplan bij hoogdringendheid voor E17/4

De gemeenteraad stelde in zitting dd. 23/06/2014 het ontwerp Onteigeningsplan bij Hoogdringendheid voor E17/4 voorlopig vast.

Er vindt een openbaar onderzoek plaats van 04/07/2014 -18/07/2014.

Er wordt tevens een infovergadering georganiseerd op 02/07/2014 om
19u30 in de Ontmoetingsruimte van het stadhuis.

>>> Meer info

Bekendmaking van de ontheffing van de plan-MER-plicht voor het RUP Slachthuis.

Het stadsbestuur heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuis. Daarvoor werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht.

De dienst Milieueffectrapportage oordeelde op 09/05/2014 dat het plan geen aanleiding geeft tot negatieve gevolgen voor het milieu en dat het opstellen van een plan-MER niet nodig is.

>>> Meer info

Bekendmaking Openbaar onderzoek RUP's

De gemeenteraad stelde in zitting van 28 april 2014 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Gasstraat en het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Waasmunsterbaan-Rozenstraat voorlopig vast. Er vindt een openbaar onderzoek plaats van 30/05/2014 - 28/07/2014.


De gemeenteraad stelde in zitting van 26 mei 2014 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Poststraat-Brugstraat voorlopig vast. Er vindt een openbaar onderzoek plaats van 23/06/2014 - 21/08/2014.

>>> Meer info over deze 3 RUP's.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04