UiT In Lokeren
Foto hoofding

Verkeer en veiligheid

Waar wordt er op dit moment gewerkt?

Asfaltering Sportlaan - Kon. Albertlaan

In de Sportlaan en Kon. Albertlaan wordt een nieuwe laag asfalt voorzien. De kant van de woningen is uitgevoerd. Deze week wordt de kant van de Durme gedaan. Het verkeer naar het centrum volgt de omleiding via de Oude-Bruglaan, Bleekmeersstraat, Snepstraat, Verloren Boslaan, Nijverheidstraat, Stationsplein en Stationsstraat. Het verkeer van het centrum kan via de Sportlaan en Kon. Albertlaan rijden.
De werken zijn uitgevoerd. Enkel de belijning moet nog uitgevoerd worden. Dit kan plaatselijk voor hinder zorgen.

Realisatie afwatering site Hoedhaar

Vanaf 11/08 wordt er gewerkt op de N47 tussen de Lokerhoutstraat en de Molenstraat. De gewestweg wordt afgesloten voor de realisatie van de afwatering van de site Hoedhaar naar de Ledebeek. Doorgaand verkeer en zwaar verkeer dient de omleiding te volgen via de N473 en N70. Plaatselijk verkeer kan in de Molenstraat en de Lokerhoutstraat rijden. De werken zullen 2 weken duren.

Jaagpad langs Durme kant Molsbroek afgesloten

Ter hoogte van de vroegere verbrandingsoven zijn de bouwwerken voor het nieuwe pompgemaal gestart. Het jaagpad langs de Durme aan de kant van het Molsbroek is daarom deze week afgesloten voor fiets- en wandelverkeer. Men volgt de omleiding via de dijk rond het Molsbroek. Tijdens het bouwverlof kan het jaagpad niet open blijven. Het is dan enkel mogelijk om van de dijk rond het Molsbroek uit de richting van de E17 naar de dijk aan de kant van de Zelebaan te gaan. Vanaf 4/08 wordt alles opnieuw afgesloten en wordt er verder gewerkt aan het nieuwe pompgemaal. De werken zullen tot eind mei 2015 duren.

Bouwkraan Zelestraat tegenover Molenbergplein

In de Zelestraat ter hoogte van huisnummer 42-44 zijn bouwwerken bezig. Er wordt een kraan geplaatst tot eind augustus. Zwaar verkeer zal niet van het Molenbergplein in de Zelestraat kunnen indraaien. Dit verkeer rijdt via de Molenstraat en het Zand naar de Zelestraat.

Heraanleg parkeerstrook en voetpaden Durmelaan

Op maandag 3 maart is aannemer Wegrio gestart met de heraanleg van de parkeerstrook langs de Durmedijk in de Durmelaan. Aansluitend worden ook de voetpaden in de straat heraangelegd. Momenteel situeren de werken zich ter hoogte van het doorsteekje naar de Jutestraat.
Tijdens de werkuren is de Durmelaan afgesloten ter hoogte van de werkzone. Verkeer van de Oude Vismijn kan via de Groentemarkt naar de Markt.
Omleiding:
Er wordt een omleiding voorzien via de Heirbrugstraat, N70, Groendreef en omgekeerd.

Werken Aquafin Rechtstraat tussen Brielmolenstraat en Calaignestraat

Tussen de Brielmolenstraat en de Calaignestraat (kruispunt inclusief) wordt in 2014 een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aansluitend volgt de renovatie van de wegenis. De Rechtstraat wordt volledig afgesloten. Een omleiding wordt voorzien via de Eksaardebaan, N70, Hoekstraat en omgekeerd. Afhankelijk van het verloop van de werken is het kruispunt van de Calaignestraat afgesloten. De werken zullen 1 jaar duren.
De startdatum van de werken is nog niet gekend. Bewoners worden persoonlijk verwittigd van de start, de aard en de duur van de werken.

           


WERKEN BUITEN LOKEREN

 

Werken op- en afrit E17 en brug over E17 - Sint-Niklaas en Temse

Het Vlaams Gewest plant in de 2de helft van dit jaar werken aan de N441 (gewestweg tussen Sint-Niklaas en Temse) en de op- en afrit van de E17 te Sint-Niklaas West. Vanaf 5/08 starten de werken op de N441. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen duren tot begin 2015. Deze werken hebben mogelijk impact op het verkeer op de E17 van en naar Lokeren.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04