UiT In Lokeren
Foto hoofding

Verkeer en veiligheid

Waar wordt er op dit moment gewerkt?

Heraanleg voetpad ter hoogte van vroeger Vredegerecht (Vredegerechtstraat)

Vandaag, 1 december, zijn werken gestart voor de heraanleg van het voetpad en de parkeerstrook ter hoogte van het vroegere vredegerecht in de Vredegerechtstraat. Tijdens de werkuren kan er geen verkeer vanaf de N70 in de Vredegerechtstraat. Er is een omleiding voorzien via de Dr. Vannestestraat. De werken duren tot de kerstvakantie.

Werken overweg Nieuwe Molenstraat

Naar aanleiding van een recente spoorstaafbreuk moet de spoorweg ter hoogte van de Nieuwe Molenstraat dringend hersteld worden. Daarom wordt de overweg in de Nieuwe Molenstraat afgesloten tussen maandag 15 december en zaterdag 20 december. Er wordt een omleiding voorzien via de Spoorweglaan, Nieuwe Stationsstraat, Nieuwpoortstraat, Nieuwe Dreef en omgekeerd.

Werken overweg Eekstraat

Naar aanleiding van een recente spoorstaafbreuk moet de spoorweg ter hoogte van de Eekstraat dringend hersteld worden. Daarom wordt de overweg in de Eekstraat afgesloten tussen maandag 15 december en zaterdag 20 december. Er wordt een omleiding voorzien via de Nijsstraat, Hoogstraat, Kon. Fabiolalaan, Hillarestraat, Karlapperstraat, Eekstraat en omgekeerd.

Nutswerken Haarsnijderslaan

In opdracht van Eandis worden nutswerken uitgevoerd in de Haarsnijderslaan. Ook het deel van de ventweg naast de Kon. Boudewijnlaan tussen de Hovenierstraat en de Haarsnijderslaan wordt voorzien van nieuwe leidingen. De werken situeren zich in de berm. Er zal hinder zijn voor het verkeer.

Heropstart baggerwerken Durme - Moervaart

In opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV zijn er baggerwerken op de Moervaart en de Bovendurme bezig. De werken gebeuren vanop het water en de afvoer van het baggerslib verloopt via de waterweg. De beweegbare bruggen over de Moervaart en de Bovendurme zullen tijdens de werken, die ongeveer 4 maanden duren, regelmatig geopend worden om de baggervaartuigen door te laten. Er kan dus plaatselijk hinder zijn voor het verkeer (thv de brug in Daknam en Keizerbrug op de grens van Lokeren met Sinaai).

Bouw appartementen Zand thv nr. 13

Op het Zand ter hoogte van huisnummer 13 zijn de werken bezig voor de bouw van de appartementen van CVBA Tuinwijk. Verkeer kan over één versmalde rijstrook passeren mits het verlenen van voorrang. De bouwwerken duren tot midden 2015.

Werken dak Sint-Laurentiuskerk

Het dak van de Sint-Laurentiuskerk wordt sinds 1 september volledig vernieuwd. De werken worden in fasen uitgevoerd. De eerste fase omvat de kant van het Kerkplein. Er zal een stelling geplaatst worden en een deel van de parkeerplaatsen wordt ingenomen voor het plaatsen van het werkmateriaal. Er kan hinder zijn voor het verkeer.

Jaagpad langs Durme kant Molsbroek afgesloten

Ter hoogte van de vroegere verbrandingsoven zijn de bouwwerken voor het nieuwe pompgemaal aan de gang. Het jaagpad langs beide kanten van de Durme aan de achterzijde van IDM is daarom afgesloten voor fiets- en wandelverkeer. Men volgt de omleiding via de dijk rond het Molsbroek. De werken zullen tot eind mei 2015 duren.

Werken Aquafin Rechtstraat tussen Brielmolenstraat en Calaignestraat

Tussen de Brielmolenstraat en de Calaignestraat (kruispunt inclusief) wordt in 2014 een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aansluitend volgt de renovatie van de wegenis. De Rechtstraat wordt volledig afgesloten. Een omleiding wordt voorzien via de Eksaardebaan, N70, Hoekstraat en omgekeerd. Afhankelijk van het verloop van de werken is het kruispunt van de Calaignestraat afgesloten. De werken zullen 1 jaar duren.
De startdatum van de werken is nog niet gekend. Bewoners worden persoonlijk verwittigd van de start, de aard en de duur van de werken.

           


WERKEN BUITEN LOKEREN

 

Werken op- en afrit E17 en brug over E17 - Sint-Niklaas en Temse

Het Vlaams Gewest plant in de 2de helft van dit jaar werken aan de N441 (gewestweg tussen Sint-Niklaas en Temse) en de op- en afrit van de E17 te Sint-Niklaas West. Vanaf 5/08 starten de werken op de N441. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen duren tot begin 2015. Deze werken hebben mogelijk impact op het verkeer op de E17 van en naar Lokeren.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04