UiT In Lokeren
Foto hoofding

Verkeer en veiligheid

Waar wordt er op dit moment gewerkt?

Betonherstellingswerken Heyerstraat

In de Heyerstraat aan de pare kant van de straat tussen de Vennestraat en Heyerstraat nr 4 worden een groot aantal betonvakken hersteld. De werken starten op 20 oktober. De betonvakken worden opgebroken en per vak voorzien van nieuw beton. Daarna dient het beton 4 weken uit te harden.
Tijdens het opbreken en tijdens het uitharden geldt eenrichtingsverkeer in de Heyerstraat van de Hoogstraat naar de N70. Verkeer uit de andere richting rijdt via de N70, de Papestraat en de Hoogstraat. Tijdens het gieten van het beton, in de herfstvakantie, wordt, uit veiligheidsoverwegingen, de Heyerstraat afgesloten.
Aan de pare zijde van de Heyerstraat geldt ook een parkeerverbod.

Werken aan perronluifels in NMBS station Lokeren

Vanaf maandag 29/9 zal via de parking aan achterzijde van het station aan de perronluifels gewerkt worden. Hiervoor zal een deel van deze parking afgezet worden door de aannemer. De werken voorzien 40 kalenderdagen, vermoedelijk zal er ook af en toe op zaterdag gewerkt worden.

Nutswerken Rozenstraat in opdracht van Eandis

In de 2de week van oktober worden in de Rozenstraat werken uitgevoerd in opdracht van Eandis. De werken situeren zich tussen de Weverslaan en de Groenstraat. In de Rozenstraat zal met tijdelijke verkeerslichten gewerkt worden. Omdat ook in de Vinkstraat en in een deel van de Weverslaan gewerkt moet worden, zullen deze beide straten tijdelijk afgesloten worden. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien. Verkeer voor de Weverslaan rijdt via de Groenstraat of de Waasmunsterbaan. Bewoners en bedrijven worden persoonlijk verwittigd.

Heropstart baggerwerken Durme - Moervaart

Op dinsdag 14 oktober 2014 hervat waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de baggerwerken op de Moervaart en de Bovendurme. De werken gebeuren vanop het water en de afvoer van het baggerslib verloopt via de waterweg. De beweegbare bruggen over de Moervaart en de Bovendurme zullen tijdens de werken, die ongeveer 4 maanden duren, regelmatig geopend worden om de baggervaartuigen door te laten. Er kan dus plaatselijk hinder zijn voor het verkeer (thv de brug in Daknam en Keizerbrug op de grens van Lokeren met Sinaai).

Bouw appartementen Zand thv nr. 13

Op het Zand ter hoogte van huisnummer 13 zijn de werken bezig voor de bouw van de appartementen van CVBA Tuinwijk. Verkeer zal kan over één versmalde rijstrook passeren mits het verlenen van voorrang.
Op woensdag 15/10 (start om +/- 7u) wordt de torenkraan geleverd en gemonteerd, waardoor er geen verkeer over het Zand kan rijden. Het Zand is wel bereikbaar via de Brugstraat of de Kerkstraat.
Alle bouwwerken samen duren tot midden 2015.

Werken dak Sint-Laurentiuskerk

Het dak van de Sint-Laurentiuskerk wordt sinds 1 september volledig vernieuwd. De werken worden in fasen uitgevoerd. De eerste fase omvat de kant van het Kerkplein. Er zal een stelling geplaatst worden en een deel van de parkeerplaatsen wordt ingenomen voor het plaatsen van het werkmateriaal. Er kan hinder zijn voor het verkeer.

Jaagpad langs Durme kant Molsbroek afgesloten

Ter hoogte van de vroegere verbrandingsoven zijn de bouwwerken voor het nieuwe pompgemaal aan de gang. Het jaagpad langs beide kanten van de Durme aan de achterzijde van IDM is daarom afgesloten voor fiets- en wandelverkeer. Men volgt de omleiding via de dijk rond het Molsbroek. De werken zullen tot eind mei 2015 duren.

Bouwkraan Zelestraat tegenover Molenbergplein

In de Zelestraat ter hoogte van huisnummer 42-44 zijn bouwwerken bezig. Er is een kraan geplaatst. Zwaar verkeer kan niet van het Molenbergplein in de Zelestraat indraaien. Dit verkeer rijdt via de Molenstraat en het Zand naar de Zelestraat. De werken met de kraan duren nog tot midden oktober.

Werken Aquafin Rechtstraat tussen Brielmolenstraat en Calaignestraat

Tussen de Brielmolenstraat en de Calaignestraat (kruispunt inclusief) wordt in 2014 een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aansluitend volgt de renovatie van de wegenis. De Rechtstraat wordt volledig afgesloten. Een omleiding wordt voorzien via de Eksaardebaan, N70, Hoekstraat en omgekeerd. Afhankelijk van het verloop van de werken is het kruispunt van de Calaignestraat afgesloten. De werken zullen 1 jaar duren.
De startdatum van de werken is nog niet gekend. Bewoners worden persoonlijk verwittigd van de start, de aard en de duur van de werken.

           


WERKEN BUITEN LOKEREN

 

Werken op- en afrit E17 en brug over E17 - Sint-Niklaas en Temse

Het Vlaams Gewest plant in de 2de helft van dit jaar werken aan de N441 (gewestweg tussen Sint-Niklaas en Temse) en de op- en afrit van de E17 te Sint-Niklaas West. Vanaf 5/08 starten de werken op de N441. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen duren tot begin 2015. Deze werken hebben mogelijk impact op het verkeer op de E17 van en naar Lokeren.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04