UiT In Lokeren
Foto hoofding

Verkeer en veiligheid

Waar wordt er op dit moment gewerkt?

Werken talud Durmedijk/jaagpad tussen Ploegstraat en Vijgenstraat

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal voert een aannemer herstellingswerken uit aan het jaagpad. De talud van het jaagpad was aan het verzakken. Tussen de Ploegstraat en de Vijgenstraat is daarom het jaagpad afgesloten en is een omleiding voorzien langs de Baronsdreef, Heirbrugstraat en Vijgenstraat (zie rode pijlen op het plan).
Dit vanaf maandag 11/08 om 7u tot donderdag 14/08 om 17u en vanaf maandag 18/08 om 7u tot vrijdag 22/08 om 17u.

Realisatie afwatering site Hoedhaar

Vanaf 11/08 wordt er gewerkt op de N47 tussen de Lokerhoutstraat en de Molenstraat. De gewestweg wordt afgesloten voor de realisatie van de afwatering van de site Hoedhaar naar de Ledebeek. Doorgaand verkeer en zwaar verkeer dient de omleiding te volgen via de N473 en N70. Plaatselijk verkeer kan in de Molenstraat en de Lokerhoutstraat rijden. De werken zullen 2 weken duren.

Aansluiting riolering site Hoedhaar op riolering Veldstraat

Vanaf 5/08 zal er gewerkt worden in de Veldstraat tussen de Bosmanstraat en de Hoedhaarstraat. De nieuwe riolering van de site Hoedhaar dient aangesloten te worden op de bestaande riolering in de Veldstraat. Het verkeer kan steeds door d.m.v. van voorrangsborden.

Jaagpad langs Durme kant Molsbroek afgesloten

Ter hoogte van de vroegere verbrandingsoven zijn de bouwwerken voor het nieuwe pompgemaal aan de gang. Het jaagpad langs beide kanten van de Durme aan de achterzijde van IDM is daarom afgesloten voor fiets- en wandelverkeer. Men volgt de omleiding via de dijk rond het Molsbroek. De werken zullen tot eind mei 2015 duren.

Bouwkraan Zelestraat tegenover Molenbergplein

In de Zelestraat ter hoogte van huisnummer 42-44 zijn bouwwerken bezig. Er is een kraan geplaatst tot eind augustus. Zwaar verkeer kan niet van het Molenbergplein in de Zelestraat indraaien. Dit verkeer rijdt via de Molenstraat en het Zand naar de Zelestraat.

Heraanleg voetpaden Durmelaan

Ondertussen is een groot deel van de werken uitgevoerd. De Durmelaan is nu terug vrij voor alle verkeer. Vanaf midden augustus wordt nog een laatste deel van de Durmelaan aangepakt. Hier wordt het voetpad heraangelegd en zullen bijkomende parkeervakken gerealiseerd worden.

Werken Aquafin Rechtstraat tussen Brielmolenstraat en Calaignestraat

Tussen de Brielmolenstraat en de Calaignestraat (kruispunt inclusief) wordt in 2014 een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aansluitend volgt de renovatie van de wegenis. De Rechtstraat wordt volledig afgesloten. Een omleiding wordt voorzien via de Eksaardebaan, N70, Hoekstraat en omgekeerd. Afhankelijk van het verloop van de werken is het kruispunt van de Calaignestraat afgesloten. De werken zullen 1 jaar duren.
De startdatum van de werken is nog niet gekend. Bewoners worden persoonlijk verwittigd van de start, de aard en de duur van de werken.

           


WERKEN BUITEN LOKEREN

 

Werken op- en afrit E17 en brug over E17 - Sint-Niklaas en Temse

Het Vlaams Gewest plant in de 2de helft van dit jaar werken aan de N441 (gewestweg tussen Sint-Niklaas en Temse) en de op- en afrit van de E17 te Sint-Niklaas West. Vanaf 5/08 starten de werken op de N441. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen duren tot begin 2015. Deze werken hebben mogelijk impact op het verkeer op de E17 van en naar Lokeren.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04