UiT In Lokeren
Foto hoofding

Verkeer en veiligheid

Waar wordt er op dit moment gewerkt?

Bouw appartementen Zand thv nr. 13

Op het Zand start in de loop van september de bouw van de appartementen van CVBA Tuinwijk. In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving, zal het verkeer steeds doorkunnen. Door de inname van de rijbaan voor de werfzone zal het verkeer wel hinder ondervinden. Verkeer uit beide richtingen moet over één versmalde rijstrook d.m.v. voorrangsborden. Volgens de planning van de aannemer duren de ruwbouwwerken tot eind dit jaar en zal de fase van de afwerking tot midden 2015 duren. Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van het weer.

Werken dak Sint-Laurentiuskerk

Het dak van de Sint-Laurentiuskerk wordt vanaf 1 september volledig vernieuwd. De werken worden in fasen uitgevoerd. De eerste fase omvat de kant van het Kerkplein. Er zal een stelling geplaatst worden en een deel van de parkeerplaatsen wordt ingenomen voor het plaatsen van het werkmateriaal. Er kan hinder zijn voor het verkeer.

Aansluiting riolering site Hoedhaar op riolering Veldstraat

Vanaf 5/08 zal er gewerkt worden in de Veldstraat tussen de Bosmanstraat en de Hoedhaarstraat. De nieuwe riolering van de site Hoedhaar dient aangesloten te worden op de bestaande riolering in de Veldstraat. Het verkeer kan steeds door d.m.v. van voorrangsborden.

Jaagpad langs Durme kant Molsbroek afgesloten

Ter hoogte van de vroegere verbrandingsoven zijn de bouwwerken voor het nieuwe pompgemaal aan de gang. Het jaagpad langs beide kanten van de Durme aan de achterzijde van IDM is daarom afgesloten voor fiets- en wandelverkeer. Men volgt de omleiding via de dijk rond het Molsbroek. De werken zullen tot eind mei 2015 duren.

Bouwkraan Zelestraat tegenover Molenbergplein

In de Zelestraat ter hoogte van huisnummer 42-44 zijn bouwwerken bezig. Er is een kraan geplaatst. Zwaar verkeer kan niet van het Molenbergplein in de Zelestraat indraaien. Dit verkeer rijdt via de Molenstraat en het Zand naar de Zelestraat. De werken met de kraan duren nog tot midden oktober.

Heraanleg voetpaden Durmelaan

Ondertussen wordt het laatste deel van de Durmelaan aangepakt. Hier wordt het voetpad heraangelegd en bijkomende parkeervakken gerealiseerd. Het verkeer kan steeds door en dit met tijdelijke verkeerslichten tijdens de werkuren.

Werken Aquafin Rechtstraat tussen Brielmolenstraat en Calaignestraat

Tussen de Brielmolenstraat en de Calaignestraat (kruispunt inclusief) wordt in 2014 een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aansluitend volgt de renovatie van de wegenis. De Rechtstraat wordt volledig afgesloten. Een omleiding wordt voorzien via de Eksaardebaan, N70, Hoekstraat en omgekeerd. Afhankelijk van het verloop van de werken is het kruispunt van de Calaignestraat afgesloten. De werken zullen 1 jaar duren.
De startdatum van de werken is nog niet gekend. Bewoners worden persoonlijk verwittigd van de start, de aard en de duur van de werken.

           


WERKEN BUITEN LOKEREN

 

Werken op- en afrit E17 en brug over E17 - Sint-Niklaas en Temse

Het Vlaams Gewest plant in de 2de helft van dit jaar werken aan de N441 (gewestweg tussen Sint-Niklaas en Temse) en de op- en afrit van de E17 te Sint-Niklaas West. Vanaf 5/08 starten de werken op de N441. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen duren tot begin 2015. Deze werken hebben mogelijk impact op het verkeer op de E17 van en naar Lokeren.

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04