UiT In Lokeren

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

In het Belgische socialezekerheidsstelsel, is de RVA belast met de organisatie van de werkloosheidsverzekering, wat de toekenning van een vervangingsinkomen inhoudt aan onvrijwillig werklozen en andere daarmee gelijkgestelde categorieën.

Momenteel ontvangen bijna één miljoen personen iedere maand een door de Rijksdienst betaalde uitkering (wat neerkomt op 1.600.000 verschillende personen op jaarbasis). Dit vertegenwoordigt een budget van 7,4 miljard EUR of 17 % van het totaal bedrag aan uitgaven sociale zekerheid. Om van het belang van de sociale opdracht van de RVA overtuigd te geraken, hoeft men maar te bedenken dat 35 % van de Belgische gezinnen aan de armoede ontsnappen dankzij de betaling van een vervangingsinkomen.

Hun site vindt u op: www.onem.fgov.be
Info: RVA, Plezantstraat 159, 9100 Sint-Niklaas, 03/780.59.70 of sociaal huis, Lepelstraat 4, 09/340.86.66

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04